01-6287258  

 

 info@scoildara.ie  

Principal's Welcome
It is a pleasure to welcome you to our school’s website.

Ours is a happy school where learning, growing and caring are the key concerns and activities of students and staff.

 

In Scoil Dara we value openness and collaboration. Through our website we want to acquaint you with our school, its history, values and mission. We want to introduce you to our students, staff and Board of Management. In your browsing you will be briefed on our school policies, the different programmes we offer in the school and the range of subjects we provide for our students. We want to share our successes and celebrations with you as well as our challenges. 

We will be updating our website on a regular basis and we invite you to respond and comment on any aspect of our school directly by email, by dialogue on our forums.

 

Is mór againn fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Scoil Dara.  

 

Tá atmaisféar taitneamhach i Scoil Dara agus tugann na daltaí agus an fhoireann teagaisc tús áite don fhoghlaim, don fhás agus don chúram sa scoil. 

Cuirtear an-bhéim ar spiorad na hoscailteachta agus ar chomhoibriú i Scoil Dara. Is é an sprioc atá ag an suíomh gréasáin seo ná eolas a chur ar fáil faoi stair, faoi luachanna agus faoi mhisean na scoile. Ba mhian linn na daltaí, an fhoireann teagaisc agus an Bord Bainistíochta a chur in aithne don phobal. Agus tú ag léamh an tsuímh, cuirfear ar an eolas thú maidir leis na polasaithe scoile, na cláir éagsúla a chuirtear ar fáil agus an raidhse ábhar ar féidir le daltaí staidéar a dhéanamh orthu. Mar a deir an seanfhocal, is minic thuas seal, thíos seal agus is amhlaidh a bhíonn cúrsaí i Scoil Dara. Ar an ábhar sin, ba mhiste linn buanna agus dúshláin na scoile araon a roinnt leat. 

 

Beifear ag cur an eolais is deireanaí ar an suíomh seo ar bhonn rialta. Cuirtear fáilte romhat do thuairimí maidir le gné ar bith de shaol na scoile a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chugainn nó trí labhairt linn ar na fóraim chainte atá ar an suíomh seo.

 

David McCormack
Principal